Bouwgrond buiten de stad zal minder waard worden

pexels-photo-29106

Het is een illusie dat je een vaste, zekere marktwaarde mag verwachten van een stuk bouwgrond op de buiten.’ Dat zegt de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck in een reactie op wat hij een ‘mijlpaal’ in de Vlaamse ruimtelijke ordening noemt.

De architect is opgetogen over de betonstop die door de Vlaamse regering is beslist en vandaag wordt besproken op de Vlaamse klimaattop. Volgens het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal van de 72.000 hectare bouwgrond die nu nog open staat, de komende 24 jaar slechts 24.600 bebouwd mogen worden. Dat betekent niet dat er na 2040 niet meer gebouwd mag worden. Maar vanaf dan moet voor elke hectare open ruimte die wordt ingenomen er één gecompenseerd worden.

Gaat de nieuwe regeling ver genoeg voor u?
‘Ik ben ervan overtuigd dat dit een kantelmoment is. Het mag natuurlijk sneller gaan, maar dat komt waarschijnlijk vanzelf doordat alle stakeholders in dit verhaal gaan inzien dat dit de enige weg is. Zodra de overheid het kader heeft vastgelegd, ontstaan zichzelf versterkende processen. Mensen moeten voelen dat ze, eens ze in de stad wonen, minder in de file staan, dat er minder verkeersslachtoffers zullen vallen, dat ze een lagere energiefactuur hebben en dat de echte open ruimte en natuurbeleving tegelijk dichter bij de stad zal liggen. De kwaliteit van leven zal erop vooruitgaan.’

‘Tegelijk: je kan niet tegen morgen de uitbreiding op nul zetten: er lopen nog vergunningen voor projecten in woonuitbreidingsgebieden die pas binnen zes jaar klaar zijn. Dat kan je niet zomaar terugschroeven. Ik ben voor een geleidelijke aanpak.’

Lees verder op

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress