BNP Paribas kondigt nieuwe maatregelen inzake de financiering van tabaksbedrijven aan

BNP Paribas kondigt nieuwe maatregelen inzake de financiering van tabaksbedrijven aan

  • BNP Paribas zet zijn financierings- en beleggingsactiviteiten inzake tabaksbedrijven stop.
  • Die beslissing heeft betrekking op alle professionele spelers in de keten van wie de hoofdactiviteit verband houdt met tabak.
  • De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de internationale instelling van de Verenigde Naties die zich in gezondheid heeft gespecialiseerd, bestempelde tabak als de eerste vermijdbare doodsoorzaak en stelde in 2003 al haar Kaderovereenkomst voor de Bestrijding van Tabaksgebruik in, het eerste wereldwijde verdrag voor de volksgezondheid.

BNP Paribas kondigde vandaag de stopzetting aan van al zijn financierings- en beleggingsactiviteiten die verband houden met fabrikanten van tabaksproducten, maar ook met producenten, groothandelaars en traders die hun inkomsten hoofdzakelijk uit tabak halen.

De World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC), het eerste wettelijk bindende wereldwijde verdrag voor de volksgezondheid, focust op het probleem van het wereldwijde tabaksgebruik om “de huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de verwoestende effecten van tabaksconsumptie en blootstelling aan tabaksrook op de gezondheid, de maatschappij, het milieu en de economie”. Het verdrag herbevestigt in het bijzonder “het recht van alle mensen op de hoogste gezondheidsnormen” en het belang van maatregelen om vraag en aanbod te verminderen zodat die doelstelling kan worden bereikt.

“De WHO roept de internationale gemeenschap op de gezondheidseffecten van tabaksgebruik aan te pakken. Wij herbevestigen onze ambitie om de economische ontwikkeling te financieren en tegelijkertijd een positieve impact te hebben op al onze stakeholders, en aldus bij te dragen aan de opbouw van een betere “, zei Jean-Laurent Bonnafé, Chief Executive Officer van BNP Paribas.

“We zijn zeer verheugd over de aankondiging van BNP Paribas en roepen alle leiders in de financiële sector op om zich aan de zijde van BNP Paribas te scharen en solidair te zijn met de gezondheidssector en met de overheden wereldwijd”, zei Dr. Bronwyn King, CEO van Tobacco Free Portfolios.

Deze nieuwe financierings- en beleggingsmaatregelen sluiten aan bij de verbintenis die BNP Paribas is aangegaan om de economie te financieren en tegelijkertijd een positieve impact te hebben op al zijn stakeholders.

Bron: BNP Paribas

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress