Betonstop Vlaanderen 2017

Op 28 september 2017 organiseert SPRYG Real Estate Academy Betonstop Vlaanderen 2017: Actueel overzicht gevolgen én kansen Witboek Beleid Ruimte Vlaanderen!

Enkele Highlights:
Toelichting Michiel Boodts, adjunct-kabinetschef RO
Volledig overview: Ruimtelijke Ordening & Planning, Milieu, Architectuur, Mobiliteit
Toekomst Ruimtegebruik
Van Uitbreidings- naar Transformatiebeleid
Vergelijking Vlaanderen en Nederland

Effecten van Betonstop
Als in 2018 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen van kracht wordt, zullen wonen en werken nooit meer hetzelfde zijn.
Tegen 2025 dient het ruimtebeslag te zijn gehalveerd en vanaf 2040 is nieuwbouw buiten de kerngebieden en steden verboden. Kortom, de ‘apocalyptische’ Betonstop.
Hoe kunt u inspelen op de voorgenomen aanpassingen en effecten? In 1 dag wordt u volledig bijgepraat door vooraanstaande experts.

Alle informatie over het programma en een actueel deelnemersoverzicht vindt u op www.spryg.com/betonstop

Praktische informatie:
Datum: donderdag 28 september 2017
Tijd: 09.00 – 16.00
Locatie: Crowne Plaza, Antwerpen
Meer informatie: www.spryg.com/betonstop
Organisatie: SPRYG Real Estate Academy

Betonstop Vlaanderen 2017

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress