Akkoord tussen Triple Living en Groep Caenen over Slachthuissite

Akkoord tussen Triple Living en Groep Caenen over Slachthuissite

Land Invest Group, Groep Caenen en Triple Living bevestigen een bindende raamovereenkomst te hebben ondertekend betreffende de overdracht van het project Slachthuissite onder opschortende voorwaarde van een due diligence. Het akkoord is een belangrijke stap voorwaarts in het dossier.

De betrokken partijen ontkennen echter dat er – zoals in de pers gemeld – sprake is geweest van een koop – wederkoop van de gronden tussen Land Invest Group en Groep Caenen. Het gaat hier over een financiering van Caenen aan Land Invest, waarvan de borgstelling werd vrijgegeven.

Met het akkoord komt de ontwikkeling van de hele site door Triple Living – de ontwikkelaar achter onder meer Nieuw Zuid – een serieuze stap dichterbij. Bovendien benadrukken de onderhandelende partijen dat de onderhandelingen in een constructieve sfeer verlopen, ondanks tegenstrijdige berichtgeving in de media. Triple Living zegt weliswaar voorlopig niet verder te kunnen uitweiden over de onderhandelingen en de specificaties, zolang het administratief onderzoek van de boeken loopt. Wel benadrukt het ten gepaste tijden in dialoog te gaan met Stad, stadsbouwmeester, intendant en omwonenden.

Bron: Bereal

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2018 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress