‘Akkoord geeft meer zuurstof aan de bouw’

De bouwsector reageert tevreden op het begrotingsakkoord dat de federale regering bereikte. De lastenverlaging kan helpen om een einde te maken aan de jobvernietiging in de sector, zeggen de Confederatie Bouw en Bouwunie in een gezamenlijk persbericht.

De bouw is al lang vragende partij voor een lastenverlaging. De voorbije jaren daalde het aantal werknemers in loondienst bij Belgische bouwbedrijven. Ze werden vervangen door (goedkopere) werknemers die vanuit het buitenland naar België gedetacheerd worden. Een loonlastenverlaging met 6 euro per uur zou de komende jaren 20.000 banen kunnen redden en zowat 25.000 extra banen kunnen creëren, stelde de Confederatie Bouw een maand geleden nog.

De sector kijkt dan ook uit naar de lastenverlaging die vanaf 2018 zal worden doorgevoerd. Hij begrijpt dat die omwille van de begrotingskoers gefaseerd zal verlopen, maar dringt toch aan om ‘zo snel mogelijk een loyaal concurrentieel evenwicht op de bouwwerven te herstellen’.

Positieve maatregelen
Een lastenverlaging heeft immers heel wat terugverdieneffecten, klinkt het: ‘bouwbedrijven winnen aan competitiviteit, creëren extra jobs en financieren op die manier de staatskas’.

Ook de herinvoering van een proefperiode kunnen de bouworganisaties smaken. Ze noemen het een positieve maatregel die bouwbedrijven zal stimuleren om vlugger aan te werven voor onbepaalde duur.

De sector zegt nog uit te kijken naar de oplossing die de regering zal uitwerken voor het afwijkend stelsel voor opzegtermijnen in de bouw. De bouwsector kon sinds de invoering van het eenheidsstatuut genieten van een overgangsperiode, met kortere opzegtermijnen voor bouwarbeiders. Maar vanaf 1 januari 2018 worden die termijnen langer. Voor bouwbedrijven betekent dit een duurdere ontslagprocedure vanaf volgend jaar én een hoger sociaal passief.

Bron: Knack

 

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress