Aanleg bedrijvenzone Groot Prijkels krijgt vorm

Aanleg bedrijvenzone Groot Prijkels krijgt vorm

Een nieuw jaar, een nieuwe schop in de grond. Dat is alvast het geval voor de bedrijvenzone Groot Prijkels die zich uitstrekt over de grens heen van drie gemeenten. Nadat eind vorig jaar de stedenbouwkundige vergunning werd toegekend, kunnen de werken effectief van start gaan. Het betreft hier de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein De Prijkels. 

Veneco, de intergemeentelijke vereniging die de belangen van liefst 25 gemeenten rond Gent helpt behartigen, meldt dat de voorbereidende werken vanaf 8 januari van start gaan. Het bekende aannemersbedrijf Stadsbader werd aangezocht om een en ander in goede banen te leiden. Veneco beschouwt het als zijn kerntaak om bedrijvenzones aan te leggen of bij te sturen (versta reconversie).

Bedrijvenzone Groot Prijkels is gelegen langs de E17 op het grondgebied van de gemeenten Nazareth, Deinze en Kruishoutem. In het inrichtingsplan wordt bijzonder veel aandacht besteed aan mobiliteit, de ontsluiting op de N35 en N494, veilige fietsverbindingen, gemeenschappelijke waterbuffering en kwaliteitsvolle groenstructuren.

Het bedrijventerrein is opgedeeld in 5 deelzones. De Poort vormt de toegang tot het bedrijventerrein waar bedrijven met een ondersteunende functie en kantoorachtigen zich kunnen vestigen. De Lob is bestemd voor lokale en regionale bedrijven.Het regionaal bedrijventerrein omvat de grootste uitbreiding en strekt zich uit over het grondgebied van Nazareth, Deinze en Kruishoutem. Het lokaal bedrijventerrein paalt aan de N35 en is 5 ha groot. De bufferzone fungeert als een visuele en akoestische afscherming ten opzichte van de bestaande bebouwing.

In Groot Prijkels zijn productie, opslag, logistiek, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten toegelaten. Kleinhandel en autonome kantoren zijn niet toegelaten.

Bron: madeinoostvlaanderen

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2018 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress